Aktualności

Centrum Okulistyczne Jaskra - Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że na początku stycznia dołączył do zespołu nowy lekarz: dr Anna Cichocka-Woźniak. Dr Woźniak jest znanym i uznanym specjalistą jaskrowym z doświadczeniem klinicznym. Przez wiele lat była związana z Kliniką Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie a potem z Instytutem Jaskry i Chorób Oka. W naszym Centrum dr Woźniak będzie przede wszystkim konsultowała przypadki jaskrowe oraz będzie wykonywała niektóre badania. Bardzo się cieszymy Aniu, że jesteś z nami!

Z dumą informujemy, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne opublikowało na swojej stronie internetowej jako „Temat miesiąca” i „Wykład miesiąca” wykład dr n. med. Barbary Polaczek-Krupa pt „Złoty standard w diagnostyce jaskry według wytycznych PTO”. Wykład jest adresowany do okulistów. Szczegółowo omawia zasady postępowania i współczesne techniki diagnostyczne stosowane wobec pacjentów chorych lub obserwowanych w kierunku jaskry.

6 listopada wprowadzamy niewielkie zmiany w Cenniku. Na życzenie pacjentów wprowadzamy dodatkowy przesiewowy pakiet jaskrowy – średni, wzbogacający podstawowy zakres o badanie GCL. Cena nowego pakietu wynosi 500 zł.

28 października br. odbyło się bardzo ciekawe całodzienne Sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie AMD poświęcone nowym wyzwaniom w AMD i cukrzycowych powikłaniach narządu wzroku. Uczestnicząc w sympozjum z satysfakcją odnotowaliśmy, że podczas jednego wykładów były też prezentowane nasze materiały dotyczące antyoksydantów, opracowane przez dr n. med. Polaczek-Krupa już w 2003 roku nasz wykład można obejrzeć tutaj. […]

24 października dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa wygłosiła kolejny, czwarty już, wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Temat ostatniego wykładu: „Czerwone oko”. Najważniejszym celem wykładów na UTW jest popularyzowanie w społeczeństwie profilaktyki chorób oczu ze szczególnym uwzględnieniem jaskry. Niektóre z wykładów dla UTW (po modyfikacjach) można podejrzeć w naszej zakładce „Wykłady i Prezentacje”

Ze względu na rosnące obciążenie naszych linii telefonicznych zdecydowaliśmy się z początkiem października uruchomić nowy numer telefonu: 222 019 222. Korzystanie z tego numeru pozwala nam na rejestrowanie wszystkich połączeń, także od tych osób, które dotychczas bezskutecznie próbowały się wdzwonić w czasie gdy inne linie były zajęte. Bardzo liczymy na Państwa uwagi i opinie dotyczące tej nowej […]

Zespół specjalistów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego opracował zaktualizowane wytyczne postępowania w jaskrze. Dokumentu nie można kopiować ani publikować, ale wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat zachęcamy do zapoznania się z nimi, są dostępne na stronie internetowej PTO http://pto.com.pl/wytyczne Warto zwrócić uwagę, że wytyczne ani nie stanowią prawa, ani nie ustalają jedynie słusznej procedury postępowania w jaskrze, niemniej odzwierciedlają obecny stan wiedzy oparty na doświadczeniu ekspertów oraz dostępnych wynikach badań naukowych.

25 maja w naszej przychodni okulistycznej odbył się kolejny wykład dla lekarzy okulistów z warszawskich klinik i przychodni poświęcony Złotemu Standardowi w diagnostyce jaskry. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza tych specjalistów, którzy nie mieli wcześniej okazji bliżej zapoznać się z tym zagadnieniem.

Złoty Standard w diagnostyce jaskry Centrum Okulistyczne Targowa 2

3 marca odbyło się w Centrum Okulistycznym Jaskra kolejne szkolenie dla lekarzy okulistów. Temat „Złoty standard w diagnostyce jaskry” wzbudził spore zainteresowanie. Po wykładzie oprócz dyskusji odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których lekarze biorący udział w szkoleniu mieli możliwość przetestowania możliwości tomografu Cirrus 5000, polarymetru GDx i tomografu konfokalnego HRT. Na prośbę uczestników szkolenia wykonywano […]