KOLEJNY WYKŁAD NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

24 października dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa wygłosiła kolejny, czwarty już, wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Temat ostatniego wykładu: „Czerwone oko”. Najważniejszym celem wykładów na UTW jest popularyzowanie w społeczeństwie profilaktyki chorób oczu ze szczególnym uwzględnieniem jaskry. Niektóre z wykładów dla UTW (po modyfikacjach) można podejrzeć w naszej zakładce „Wykłady i Prezentacje”