Blog

oko

Techniki badania szerokości kąta przesączania

Dbanie o nasz wzrok powinno być bardzo ważną sprawą dla każdego z nas. W końcu dobry wzrok pozwala nam funkcjonować na odpowiednim poziomie i cieszyć się wieloma aspektami życia. Właśnie dlatego warto co jakiś czas przeprowadzić badania pozwalające na sprawdzenie stanu naszego wzorku, a także na wczesne rozpoznanie ocznych schorzeń. Wśród tych chorób szczególną uwagę […]

OCT

Jaką rolę odgrywa technika OCT w diagnostyce jaskry?

Jaskra należy do groźnych chorób narządu wzroku, które mogą doprowadzić do zaniku nerwu wzrokowego oraz całkowitej ślepoty, jeśli odpowiednio wcześnie nie zostaną zdiagnozowane. Szybkie podjęcie leczenia pozwala na uniknięcie tak niebezpiecznych następstw, wymaga jednak wykonania właściwych badań. Jednym z nich będzie badanie OCT. Przekonajmy się, co można ustalić na jego podstawie i sprawdźmy, na czym […]

jaskra anatomia oka

Czy jest i kiedy występuje jaskra barwnikowa?

Jaskra jest chorobą, która może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku wskutek zaniku nerwu wzrokowego, który jest odpowiedzialny za przesyłanie pobudzeń odbieranych przez światłoczułe czopki i pręciki znajdujące się na siatkówce, czyli tworzonego obrazu, wprost do mózgu. Wskutek postępujących uszkodzeń zaczynają się pojawiać narastające braki w polu widzenia. Jednym z głównych powodów powodujących powstanie jaskry jest […]

jaskra

Jakie główne typy badań stosuje się w jaskrze? Co mówią wytyczne PTO?

Od ponad stu dziesięciu lat Polskie Towarzystwo Okulistyczne sprawuje pieczę nad rozwojem okulistyki w naszym kraju, nie ustając w działaniach mających na celu doskonalenie tej dziedziny. Sprawdź, jak zgodnie z najnowszymi wytycznymi PTO powinna wyglądać diagnostyka jaskry.

Wzrok

Jak przebiega zabieg selektywnej laserowej trabekuloplastyki SLT?

Wzrok jest jednym z naszych pięciu zmysłów, wykorzystywanym przez nas codziennie. Niestety częściowo na skutek rozwoju cywilizacyjnego coraz częstsze są też zaburzenia wzroku. Niektóre z chorób oczu występują na świecie od wielu lat. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko pogorszenia się jakości widzenia. Najczęściej występującym schorzeniem oczu jest jaskra.

Jaskra oka

Jakie czynniki mogą wpływać na rozwój jaskry?

Jaskra jest chorobą stopniowo pogarszającą stan włókien tworzących nerw wzrokowy, co w efekcie prowadzi do utraty wzroku. Zgodnie z danymi zebranymi przez WHO jaskra stanowi drugą po zaćmie chorobę upośledzającą wzrok (visual impairment), a równocześnie najczęstszą przyczynę ślepoty (blindness) na całym świecie. Zagrożenie związane z jaskrą jest tym większe, że w rasie białej czyli naukowo […]

laser

Jak przygotować się do zabiegu leczenia jaskry laserem?

W leczeniu jaskry stosuje się różne metody laserowe, a o wyborze odpowiedniej decyduje lekarz po przeprowadzeniu dokładnych badań diagnostycznych. Mianem jaskry nazywamy grupę przewlekłych neuropatii nerwu wzrokowego, dla których charakterystyczne są zmiany morfologiczne tarczy nerwu wzrokowego, warstwy włókien nerwowych i warstwy komórek zwojowych. Zauważalne są ubytki w polu widzenia o różnym nasileniu. W zależności od […]

jaskra badanie

Kiedy leczenie laserowe jaskry jest skuteczne i bezpieczne?

Skutkiem jaskry może być ślepota, dlatego też tak ważna jest diagnostyka tej choroby oraz wdrożenie odpowiednich metod leczniczych, które temu zapobiegną. Jedną z technik jest laserowe leczenie jaskry SLT, choć wielu pacjentów zastanawia się, czy jest ono skuteczne oraz bezpieczne, zwłaszcza w porównaniu do farmakoterapii i chirurgii. Jak wygląda to w praktyce?

leczenie laserem

W jaki sposób leczy się jaskrę laserem?

Chociaż jaskra jest chorobą nieuleczalną, jej wczesne wykrycie może znacznie zwiększyć skuteczność podejmowanego leczenia. Według obecnej wiedzy medycznej podejmowane leczenie nie może cofnąć zmian w nerwie wzrokowym, jednak prawidłowo dobrane metody mogą hamować rozwój choroby i zapobiegać dalszej utracie widzenia.

badanie oczu

Dlaczego nie można lekceważyć objawów jaskry?

Jaskra jest chorobą oczu, którą najczęściej kojarzymy z osobami w podeszłym wieku. Choć zdecydowanie częściej dotyczy seniorów, to jej objawy pojawiają się także u osób w średnim i w młodym wieku. Bagatelizowanie objawów jaskry jest dość powszechne, o czym świadczy zgłaszanie się do okulistów pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią choroby. Wyjaśniamy, czym grozi bagatelizowanie objawów […]