Blog

OCT

Jaką rolę odgrywa technika OCT w diagnostyce jaskry?

Jaskra należy do groźnych chorób narządu wzroku, które mogą doprowadzić do zaniku nerwu wzrokowego oraz całkowitej ślepoty, jeśli odpowiednio wcześnie nie zostaną zdiagnozowane. Szybkie podjęcie leczenia pozwala na uniknięcie tak niebezpiecznych następstw, wymaga jednak wykonania właściwych badań. Jednym z nich będzie badanie OCT. Przekonajmy się, co można ustalić na jego podstawie i sprawdźmy, na czym […]

jaskra anatomia oka

Czy jest i kiedy występuje jaskra barwnikowa?

Jaskra jest chorobą, która może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku wskutek zaniku nerwu wzrokowego, który jest odpowiedzialny za przesyłanie pobudzeń odbieranych przez światłoczułe czopki i pręciki znajdujące się na siatkówce, czyli tworzonego obrazu, wprost do mózgu. Wskutek postępujących uszkodzeń zaczynają się pojawiać narastające braki w polu widzenia. Jednym z głównych powodów powodujących powstanie jaskry jest […]

jaskra

Jakie główne typy badań stosuje się w jaskrze? Co mówią wytyczne PTO?

Od ponad stu dziesięciu lat Polskie Towarzystwo Okulistyczne sprawuje pieczę nad rozwojem okulistyki w naszym kraju, nie ustając w działaniach mających na celu doskonalenie tej dziedziny. Sprawdź, jak zgodnie z najnowszymi wytycznymi PTO powinna wyglądać diagnostyka jaskry.

Wzrok

Jak przebiega zabieg selektywnej laserowej trabekuloplastyki SLT?

Wzrok jest jednym z naszych pięciu zmysłów, wykorzystywanym przez nas codziennie. Niestety częściowo na skutek rozwoju cywilizacyjnego coraz częstsze są też zaburzenia wzroku. Niektóre z chorób oczu występują na świecie od wielu lat. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko pogorszenia się jakości widzenia. Najczęściej występującym schorzeniem oczu jest jaskra.

Jaskra oka

Jakie czynniki mogą wpływać na rozwój jaskry?

Jaskra jest chorobą stopniowo pogarszającą stan włókien tworzących nerw wzrokowy, co w efekcie prowadzi do utraty wzroku. Zgodnie z danymi zebranymi przez WHO jaskra stanowi drugą po zaćmie chorobę upośledzającą wzrok (visual impairment), a równocześnie najczęstszą przyczynę ślepoty (blindness) na całym świecie. Zagrożenie związane z jaskrą jest tym większe, że w rasie białej czyli naukowo […]

jaskra badanie

Kiedy leczenie laserowe jaskry jest skuteczne i bezpieczne?

Skutkiem jaskry może być ślepota, dlatego też tak ważna jest diagnostyka tej choroby oraz wdrożenie odpowiednich metod leczniczych, które temu zapobiegną. Jedną z technik jest laserowe leczenie jaskry SLT, choć wielu pacjentów zastanawia się, czy jest ono skuteczne oraz bezpieczne, zwłaszcza w porównaniu do farmakoterapii i chirurgii. Jak wygląda to w praktyce?

leczenie laserem

W jaki sposób leczy się jaskrę laserem?

Chociaż jaskra jest chorobą nieuleczalną, jej wczesne wykrycie może znacznie zwiększyć skuteczność podejmowanego leczenia. Według obecnej wiedzy medycznej podejmowane leczenie nie może cofnąć zmian w nerwie wzrokowym, jednak prawidłowo dobrane metody mogą hamować rozwój choroby i zapobiegać dalszej utracie widzenia.

badanie oczu

Dlaczego nie można lekceważyć objawów jaskry?

Jaskra jest chorobą oczu, którą najczęściej kojarzymy z osobami w podeszłym wieku. Choć zdecydowanie częściej dotyczy seniorów, to jej objawy pojawiają się także u osób w średnim i w młodym wieku. Bagatelizowanie objawów jaskry jest dość powszechne, o czym świadczy zgłaszanie się do okulistów pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią choroby. Wyjaśniamy, czym grozi bagatelizowanie objawów […]

Badania na Uniwersytecie w Bradford

Co ustalono na Uniwersytecie w Bradford

Jaskra jest najczęstszą przyczyną ślepoty w Polsce. Rozwija się powoli i długo, najczęściej nie dając przy tym widocznych objawów, dlatego w profilaktyce tak istotne są regularnie wykonywane badania okulistyczne w kierunku tej choroby.

Analiza oka przez okulistę

Fakty i mity na temat jaskry

Przy okazji Światowego Tygodnia Jaskry w marcu 2019 roku przeprowadzono w Polsce sondy uliczne. Pytano co to jest jaskra. Większość o niej nie słyszała, część respondentów myliła ją z zaćmą, niektórzy z kwiatkiem. Dla części była to po prostu choroba oczu. Reszta wiedziała o niej… dużo. Tak to z jaskrą jest: dopóki nie pojawi się […]