Wykłady i prezentacje

Prezentacja na obronę doktoratu – Barbara Polaczek-Krupa

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym w formie prezentacji streszczeniem wyróżnionej pracy doktorskiej Barbary Polaczek-Krupy. Temat pracy to „Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Praca została obroniona 25 maja 2010 roku. Celem pracy było określenie przydatności pomiaru grubości siatkówki w okolicy plamki do diagnostyki jaskry. Obecnie pomiar ten jest uznanym, użytecznym parametrem diagnostycznym. Dla potrzeb swojej pracy pani doktor zebrała materiał badawczy od 194 pacjentów. Wyniki jej znajdą Państwo w poniższej prezentacji.

Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Załączona prezentacja jest skróconą i zmodyfikowaną wersją wykładu prowadzonego w 2017 roku przez dr n. med. Barbarę Polaczek-Krupa dla okulistów przychodni i klinik warszawskich. Omawia tematykę GCL, nowoczesnego badania wykonywanego w diagnostyce jaskrowej, niedawno wprowadzonego do praktyki klinicznej, które zdobywa sobie coraz większe uznanie specjalistów